هورمون شناسی

نویسنده
لوآن بریزندین
ناشر
رشد
مترجم
محسن دهقانی- سهیلا پیمانی

این کتاب کوشیده‌است به مدد یافته‌های عصب شناختی، زیست شناختی، ژنتیک و روان شناختی به خواننده کمک کند تا باورهای خویش را درباره