شناخت درمانی

نویسنده
آرون تی بک
ناشر
ذهن آویز
مترجم
مهدی قراچه داغی

این کتاب اثری است که در آن "شیوه های نو برای حل مشکلات زناشویی و خانوادگی براساس شناخت درمانی" را ارائه می دهد.