سلامت روان

نویسنده
جان فردریکسون
ناشر
بینش نو
مترجم
علی رضا منشی ازغندی

در کتاب دروغ هایی که به خود می گوییم، جان فردریکسون روش هایی را که ما خودمان را گول می زنیم به تفسیر بیان کرده است.

نویسنده
ند ویزینی
ناشر
میلکان
مترجم
هما قناد

نوجوانی بلندپرواز به نام کرگ گیلنر قصد دارد که در زندگی موفق شود؛ این موفقیت، مستلزم آن است که کرگ به دبیرستانی معتبر راه یابد

نویسنده
برنه براون
ناشر
میلکان
مترجم
سیده فرزانه حسینی

قدم زدن در درون داستانهای آسیب دیدگی ما می تواند احساس خطر ایجاد کند.

نویسنده
جنیفر نیون
ناشر
ملیکان
مترجم
فرانک معنوی

تئودور فینچ، شیفته و مسحور مرگ است و مدام به روش هایی برای خودکشی می اندیشد.

نویسنده
لیزا تامپسون
ناشر
پرتقال
مترجم
نگار باغانی

تنها ارتباط متیو با دنیای بیرون، پنجره‌ ی اتاقش است که از آن زندگی روزمره ی همسایه ها را تماشا می کند و در جریان اتفاقاتی که ب