روان پزشکی

نویسنده
مگان دیواین
ناشر
میلکان
مترجم
سارا ضرغامی- آرزو مومیوند

بعضی از مسائل قابل حل نیست؛ آنها فقط می توانند حمل شوند.کتاب "عیبی ندارد ا

نویسنده
بنجامین‌جیمز سادوک و ...
ناشر
ابن سینا
مترجم
احمد احمدی‌پور- عاطفه کمالو

مرور کاملی از رشته روان ‌پزشکی است که برای استفاده بالینگران، دستیاران، دانشجویان و همه کسانی که در ارائه خد