تاریخی

نویسنده
جیمز موریه
ناشر
مرکز
مترجم
میرزا حبیب اصفهانی

"حاجی بابای اصفهانی" دلاک زاده ی ادب آموخته ای از اهالی اصفهان است که کتاب به سرگذشت وی می پردازد و توسط "جیمز موریه" مأمور سی

نویسنده
خالد حسینی
ناشر
نشر ثالث

تاریخچه ای کم نظیر از سی سال تاریخ افغانستان و داستانی به شدت تأثیرگذار درباره ی خانواده، دوستی، ایمان و رستگاری ناشی از عشق ا

نویسنده
احمد محمود
ناشر
معین

در این کتاب ماجراهایی که بعد از سربازی رفتن خالد پیش آمده اند روایت می شود.

نویسنده
صادق چوبک
ناشر
بدرقه جاویدان

نویسنده در کتاب تنگسیر، به دلاوری های مبارزان تنگستان (منطقه ای نزدیک استان بوشهر) می پردازد.

نویسنده
هلن گاردنر
ناشر
نگاه
مترجم
محمدتقی فرامرزی

این کتاب که به عنوان برترین متن موجود در رابطه با تاریخ هنر در نظر گرفته می شود، سال های سال است که کتاب راهنمای کامل و جامعی

نویسنده
میکل پیرامو
ناشر
تاو
مترجم
ذبیح الله منصوری

شرمیون با بیان زندگی خود در جایگاه یک کنیز پرده از اسرار جالب توجه خانمش کلوئوپاترا ملکه شهیر مصر برمی دارد.

دوران کوتاه سلطنت پهلوی، آخرین پادشاهی ایران، که جزیی از تاریخ معاصر کشور نیز به حساب می آید؛ اتفاقاتی

نویسنده
عباس معروفی
ناشر
ققنوس

روایتی معاصر از داستان هابیل و قابیل؛ اورهان اورخانی، فردی شناخته شده در شهر، تصمیم می گیرد تا برادر خود را در زمستانی بسیار س

نویسنده
ماریو بارگاس یوسا
ناشر
علم
مترجم
عبدالله کوثری

داستان پایان یک حکومت و تولد یک دموکراسی تحریف شده را روایت می کند.

نویسنده
یانیس واروفاکیس
ناشر
یان
مترجم
فرهاد اکبرزاده

نویسنده در این کتاب، در قالب نامه خطاب به دختر نوجوان خود، از داستانهای واضح برای توضیح اینکه اقتصاد چیست و چرا اینقدر خطرناک