معلم

نویسنده
جک کنفیلد
ناشر
فروزش
مترجم
علی اکبر راستکار محمودزاده

تقریبا همه ی ما، یک یا چند معلم خود را به یاد می آوریم که تأثیر بسزایی در شکل گیری آینده ی ما داشته اند.