چه بخوانیم؟

خدمات مشاوره خوانندگان
کتابداران ما کتاب یابان حرفه ای هستند و به شما توصیه های تخصصی برای انتخاب کتاب می کنند.
*هیچ جایی بهتر از کتابخانه برای یافتن عنوان بعدی کتابی که می خوانید نیست.

توصیه های کتاب یابان حرفه ای
به زودی لیست پیشنهادی کتابداران برای مطالعه شما بر اساس منابع کتابخانه و فهرست های زیر در سایت قرار داده می شود.

بزرگسالان

 • زندگینامه و خاطره
 • فانتزی
 • داستان
 • داستان تاریخی
 • پلیسی و وحشت
 • غیر داستانی
 • شعر
 • عاشقانه
 • علمی تخیلی
 • داستان کوتاه

 

نوجوانان

 • زندگینامه و خاطره
 • فانتزی
 • داستان
 • داستان تصویری
 • غیر داستانی
 •  شعر
 • علمی تخیلی

 

کودکان

 • گروه سنی ۶-۰
 • گروه سنی ۹-۷
 • گروه سنی ۱۲-۱۰
 • حیوانات
 • خانواده
 • خنده دار
 • تاریخی
 • طبیعت
 • علمی
 • داستان
 • فانتزی