دیداری و شنیداری

مجموعه مواد دیداری و شنيداري از  اهميت فراوانی برخوردار است و در بسياري از مراکز آموزشي و پژوهشي به عنوان وسيله كمك آموزشي كاربرد فراواني دارد و به دليل استفاده از صوت و تصوير در انتقال و درك مطالب آموزشي بسيار موثر است. خدمات این بخش شامل:

 

  • تهیه منابع مورد نیاز کاربران و مراجعان
  • تهیه نسخه الکترونیکی از فیلم های ویدئویی موجود
  • ثبت و فهرستنويسي منابع دیداری و شنیداری
  • ارائه اطلاعات دربار ه منابع موجود
  • ارائه خدمات جستجوي اينترنتي منابع
  • خدمات آموزشي به مراجعان در قالب لوح های فشرده آموزشي
  • اطلاع رساني تازه‌هاي منابع موجود در بخش 
  • راهنمايي مراجعان در مورد نصب و راه اندازي نرم افزارهاي موجود