قدم زدن روی ماه با اینشتین

این کتاب فوق العاده جذاب با بهره گیری از آخرین و پیشگامانه ترین تحقیقات، تاریخ فرهنگیِ غافلگیرکننده ی حافظه، و تکنیک های ارزشمند مورد استفاده ی قهرمانان حافظه، درک ما را از مفهوم کارکرد ذهن و به خاطر سپردن دگرگون می سازد. فوئر تحت هدایت برترین «ورزشکاران ذهن»، تکنیک های کهنی را می آموزد که روزی توسط سیسرو (فیلسوف و سیاست مدار معروف روم) به منظور به خاطر سپردن سخنرانی هایش و همچنین توسط ادیبان قرون وسطی به منظور به خاطر سپردن کتاب هایی متعدد به کار گرفته می شدند. فوئر با استفاده از متدهایی که عمدتاً به دست فراموشی سپرده شده اند، درمی یابد که همه ی ما می توانیم قدرت و ظرفیت حافظه مان را به شکل چشمگیری افزایش دهیم. از سیستم PAO گرفته تا تکنیک های «قصر حافظه»، تجربیات فوئر نشان می دهد که با پشتکار و اندکی خلاقیت می توان با توانایی های برترین قهرمانان حافظه در جهان برابری کرد.