دروغ هایی که به خود می گوییم

در کتاب دروغ هایی که به خود می گوییم، جان فردریکسون روش هایی را که ما خودمان را گول می زنیم به تفسیر بیان کرده است. او از طریق ده ها داستان و نمونه نشان می دهد که علت ظاهری مشکلات ما تقریبا هرگز علت واقعی نیست. علاوه بر این، او ما را با مشکلاتی که با آن ها دست و پنجه نرم می کنیم و با یا چیزهایی که باعث ترس ما در زندگی هستند روبرو می کند. فردریکسون نشان می دهد که چگونه دروغ هایی را که به خودمان می گوییم بشناسیم و با حقایقی که از آن ها دوری کرده ایم روبرو شویم و وقتی جواب ما در مقابل چیزی منفی است؛از گفتن بله دست برداریم.