نسخه خطی

در صورت تمایل به بهره گیری از گنجینه کتب خطی کتابخانه لازم است به موارد زیر توجه فرمایید:

  •  تنها محققان و پژوهشگران امکان استفاده از کتابهای نسخ خطی را دارند.
  • منابع حداکثر ۲ ساعت در اختیار متقاضی قرار می گیرد.
  •  برای دریافت نسخه دیجیتال کتابها ارائه معرفی نامه و تاییدیه رییس کتابخانه مرکزی الزامی است.

 

 

فیلم آموزشی نحوه جستجوی نسخ خطی به زودی در این صفحه بارگذاری می شود.


برای جستجوی نسخ خطی در کتابخانه اینجا کلیک کنید