ناشنوایان

خواندن همیشه سبب گسترش دانش انسان در زمینه های مختلف می شود و فاصله ی بین انسان و محیط او را کم می کند. این مسئله در مورد کسانی که دچار افت شنوایی هستند هم صدق می کند و ضرورت خواندن برای این گونه ازافرراد اهمیت بیشتری برخوردار است. همانطور که هلن کلر این موضوع را این گونه بیان می کند "کتاب ها نه تنها به من همان لذت و دانستنی را می بخشد که دیگران از طریق خواندن بدست می آورند، بلکه به اطلاعاتی نیز دست می یابم که دیگران از راه دیدن و شنیدن به آن می رسند."
افرادی که دچار افت شنوایی هستند نیاز به دریافت خدمات ویژه‌ی دارند تا مشکلاتی که شامل مشکلات دریافتی- بیانی و کاربردی زبان، مشکلات درک شنوایی گفتار، مشکلات ارتباطی و در کنار آن کاهش توانایی خواندن، کاهش توانایی نوشتن و دیگر مسائلی است که در زندگی روزانه این افراد دارد، حل یا اثرات آن را کاهش دهند. پس به مواد خواندنی متنوع و متناسب با توانایی های خود نیاز دارند. این افراد باید از سنین کودکی با کتاب ها آشنا شوند تا دامنه ی واژگانی آن ها گسترش یابد و قوه ی تخیل شان نیز برانگیخته شود. خدمات این افراد شامل: 

  • کلاس های آموزش و آشنایی با زبان اشاره جهت والدینی که فرزند ناشنوا دارند.
  • برگزاری  نشست های کتابخوانی مجازی و حضوری.
  • ارائه فیلم‌ها آموزشی و اجتماعی با این افراد با زبان اشاره.
  • تهیه و مناسب سازی کتاب‌ها به ویژه قصه و د‌‌‌استان برای افراد‌‌‌ ناشنوا.
  • ارائه کتاب های مناسب سازی شد‌‌‌ه چند‌‌‌ رسانه ای
  • ارائه کتاب به زبان اشار
  • ارائه فرهنگ و د‌‌‌ایره المعارف های تصویری
  • ارائه کتاب وید‌‌‌یویی به زبان اشاره