سالن های گروهی

هزینه اتاق های گروهی ویژه خانم ها:

تعداد نفرات         روزانه(هرنفر) هفتگی(هرنفر) ماهانه(هرنفر)
۲ نفره ۱۲۵۰۰تومان ۷۵۰۰۰ تومان ۳۰۰۰۰۰ تومان
۴ نفره ۱۱۲۵۰  تومان ۶۲۵۰۰ تومان ۲۵۰۰۰۰ تومان
۶ نفره ۱۰۰۰۰ تومان ۵۸۲۵۰  تومان

۲۳۳۰۰۰ تومان

هزینه اتاق  گروهی ویژه آقایان:

  • اتاق گروهی آقایان  برای استفاده دانشجویان و فارغ التحصیلان مقاطع  کارشناسی ارشد و دکتری می باشد.

هزینه اتاق گروهی (ویژه آقایان)

۱۵ روزه یک ماهه
۵۰ هزار تومان ۱۰۰ هزار تومان