منابع دیداری و شنیداری

مجموعه مواد دیداری و شنيداري از  اهميت فراوانی برخوردار است و در بسياري از مراکز آموزشي و پژوهشي به عنوان وسيله كمك آموزشي كاربرد فراواني دارد و به دليل استفاده از صوت و تصوير در انتقال و درك مطالب آموزشي بسيار موثر است. خدمات این بخش شامل:

  1. تهیه منابع مورد نیاز کاربران و مراجعان
  2. تهیه نسخه الکترونیکی از فیلم های ویدئویی موجود
  3. ثبت و فهرستنويسي منابع دیداری و شنیداری
  4. ارائه اطلاعات دربار ه منابع موجود
  5. ارائه خدمات جستجوي اينترنتي منابع
  6. خدمات آموزشي به مراجعان در قالب لوح های فشرده آموزشي
  7. اطلاع رساني تازه‌هاي منابع موجود در بخش
  8. راهنمايي مراجعان در مورد نصب و راه اندازي نرم افزارهاي موجود