خدمات مرجع

خدمات قسمت مرجع عبارتند از :

  1. پاسخگویی به سوالات مرجع کاربران به صورت حضوری و غیر حضوری
  2. آموزش استفاده از کتابخانه و منابع اطلاعاتی به کاربران
  3. کمک به کاربران در یافتن اطلاعات مورد نیاز آنها و انجام جستجوی موضوعی
  4. کمک به کاربران در انتخاب آثار خوب
  5. برگزاری کارگاه های آموزشی آموزش استفاده از منابع مرجع
  6. کمک به کاربران در بازیابی و استفاده از منابع
  7. كمك به پژوهشگران  در يافتن منابع مورد نیاز جهت انجام پژوهش
  8. ارائه خدمات مشاوره کتاب
  9. انجام مصاحبه مرجع جهت پاسخگویی بهتر به سوالات کاربران

جهت استفاده از خدمات بصورت غیر حضوری می توانید از روش های ذیل استفاده نمایید:

  • شماره تماس : ۳۸۶۶۱۲۶۸  داخلی ۱۰۴