تحویل مدرک و امانت بین کتابخانه ای

تحویل مدرک و امانت بین کتابخانه ای خدمتی است برای افزایش دسترسی مراجعان به منابع چاپی و غیرچاپی. صرفه جویی در زمان کاربر و ایجاد آسایش بیشتر در استفاده از منابع از مزایای تحویل مدرک است.

خدمات این بخش شامل موارد زیر می باشد:

  • ارجاع اعضا به کتابخانه دارای منبع موجود
  • امانت کتاب از کتابخانه های دیگر
  • کپی قسمتی از کتاب و یا اسکن صفحاتی از کتاب و ارسال آن برای عضو
  • تحویل کتاب با فرمت چاپی، صوتی و یا PDF
  • سفارش و تحویل کتاب در خانه (برای بازنشستگان، اعضای هیأت علمی و نابینایان و افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی بصورت رایگان، برای سایر اعضا با هزینه پیک)
  • تهیه کتابشناسی های موضوعی 

 

جهت ارتباط با این بخش:

  • تلفن :  ۳۸۸۱۲۶۹  داخلی ۱۱۴
  • شماره واتساپ : ۰۹۱۵۳۲۱۱۰۹۱
فرم تحویل مدرک