بانوان

کتابخانه ها به عنوان یک نهاد فرهنگی و آموزشی در طول تاریخ همواره بستر مناسبی برای شکوفایی استعدادهای نهفته انسانها بوده است. باتوجه به اینکه اکثر جمعیت زنان ایرانی خانه دار هستند و پس از تحصیل، از کتاب و کتابخوانی فاصله میگیرند  لذا بر آن شدیم تا با خدمات ویژه در این بخش تغییراتی در فرهنگ و اندیشه این گروه ازمراجعان کتابخانه های عمومی ایجاد کنیم  این خدمات شامل:

  • برگزاری کلاس های تفکر خلاق مادر و کودک
  • برگزاری کلاس های فرزند پروری به سبک تربیت دینی
  • برگزاری کلاس های آموزشی کودک خلاق من
  • برگزاری کلاس های سبد تغذیه سالم در خانواده
  • برگزاری مادر کتاب ‌شناس و کودک کتابخوان
  • معرفی هفتگی  لیست کتاب های  معرفی مربوط به حوزه تربیتی کودک
  • برگزاری کلاس های آموزش هنری
  • برگزاری کارگاههای اموزشی پس ازدواج
  • برگزاری کارگاه آموزشی سلامت مادر خانواده